Ιχθιατρικές – Ιχθυοπαθολογικές συμβουλές για τυχόν προβλήματα υγείας των Koi αλλά και επεμβατική φροντίδα μαζί με τις κατάλληλες θεραπείες. Οι μοναδικοί στον Ελλαδικό χώρο που προσεγγίζουμε το πρόβλημα επαγγελματικά και επιστημονικά.

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων