Ιχθιατρικές – Ιχθυοπαθολογικές υπηρεσίες που θα επιλύσουν τα προβλήματα υγείας των Koi σας. Παρέχουμε επεμβατική φροντίδα μαζί με τις κατάλληλες φαρμακευτικές αγωγές-θεραπείες. Η μοναδική εταιρεία στον Ελλαδικό χώρο που καλύπτει αυτούς τους τομείς και χρησιμοποιεί επιστημονική προσέγγιση. Συνεχώς ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις στον τομέα της Ιχθιατρικής και Ιχθυοπαθολογίας.

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων